Press "Enter" to skip to content

De 17 Verdensmål

Send mig gerne gode ideer til hvordan Frederica Kommune kan arbejde med de 17 verdensmål.

I Fredericia Kommune arbejder vi også med Børnenes Verdensmål.
Verdensmålene er vigtige for alle, og rigtig mange børn lærer allerede om dem i skolerne.
LINK: Børnenes Verdensmål, sådan arbejder Fredericia Kommune med dem. https://www.skoletjenesten.dk/sites/default/files/2019-02/Boernenes_Verdensmaal_i_Fredericia_2.pdf

Overstående link er til inspirationsmateriale der er udviklet med henblik på, at fagpersoner omkring de ældste børn i daginstitutionerne skal kunne igangsætte verdensmålslæring og aktiviteter i dagtilbuddene. Formålet er at give børn kendskab til verdensmålene, inden de starter i skole.

Materialet er udviklet til dagtilbudsområdet, men kan med fordel også anvendes i indskolingen.

Det er hensigten, at det med nære og konkrete eksempler på handlinger og dialog kan være et konkret redskab til understøtning af fagpersoners hverdagspraksis og introduktion til verdensmålene, samt være inspirerende til hvorledes almindelig hverdagspraksis og læring med børn kan medvirke til at opfylde verdensmålene.

Da illustrationerne på FN’s verdensmål kan være meget komplekse at forstå for børn helt ned i 4-5 års alderen, er der lavet illustrationer, som kan være mere genkendelige og forståelige for børnene.