Press "Enter" to skip to content

Samarbejdet med civilsamfundet fungerer

0

En ny baselinemåling fra VIVE har set nærmere på samarbejdet mellem kommune og civilsamfund Samspillet mellem kommune og civilsamfund er højt prioriteret i Fredericia Kommune. Fritidspas og det formelle samarbejde med Fritidspuljen fra Dansk Flygtningehjælp er nogle af de indsatser, der er sat i gang til gavn for udsatte børn, unge og familier. …

Hvad giver børn og unge lyst til at læse

0

To folkeskoler i Fredericia Kommune har i samarbejde med Fredericia Kommunes læsekonsulent søgt pulje, der har fokus på børnog unges læselyst Et af de emner, som optager lærerne på skolerne, forældre med børn i skolealderen og Fredericia Biblioteks medarbejdere, er børn og unges læselyst. For den tid, vi lever i, udfordrer vores evne til at fordybe…

Julehilsen

0

Kære bestyrelser, ledere og medarbejdere/TR, ungebyråd og elevråd på børn- og ungeområdet i Fredericia. Vi nærmer os juleferien, og jeg vil på vegne af hele Børne- og Skoleudvalget gerne benytte lejligheden til at sige jer alle tak for den store indsats, som I yder på daglig basis for alle vores…

InnoCamp 2019 – er hermed åben

0

Elever og erhvervsliv giver hinanden ny viden og erfaring InnoCamp og Industrien som karrierevej er blot to af flere værdifulde tiltag, der knytter bånd mellem elever og erhvervslivet i Fredericia I 2010 blev den første InnoCamp for elever i folkeskolerne i Fredericia afviklet. Formålet var at give eleverne i 8.…

Best in class – Fredericia Teater

0

Er et glad medlem af bestyrelsen for Fredericia Teater. ÅRETS OFFENTLIGE BESTYRELSESPRIS 2019. BEST IN CLASS – KULTUR: FREDERICIA TEATER Fredericia Teater er som egnsteater vokset fra ca. 15.000 publikummer på en sæson for 9 år siden til 273.000 publikummer i sidste sæson. Kun Det Kongelige Teater har flere. Væksten…