Press "Enter" to skip to content

Tilskud til Veteranhjemmet

0

Budget 2022 Veteranpolitikken understøttes i Budgettet for 2022 med økonomisk tilskud til byens veteranhjem. Der afsættes 200.000 kr. i 2022 til understøttelse af veteranindsatsen i Fredericia. Midlerne afsættes til Veteranhjemmet i Fredericia, og skal anvendes til afholdelse af en kulturel dag for veteraner og deres pårørende, til udskiftning af udslidt…

340. Mill. til skolerenoveringer

0

Folkeskoleelever kan se frem til bedre læringsmiljøer de kommende år En kommunal arbejdsgruppe har været på besøg på alle byens folkeskoler, og på baggrund af det er der lavet en prioritering af de 340 mio. kr., der i Budget 2021 er afsat til renovering af skolerne i årene 2021-2025 Børne-…

Ny Veteran- og Pårørendekoordinator

0

Fredericia Kommune har ansat ny Veteran- og Pårørendekoordinator. Kommunen havde inviteret en repræsentant fra Veteranhjemmet med i ansættelsesudvalget. Det blev Lina Noltensmejer der blev ansat, Lina er i dag socialrådgiver i kommunen under Beskæftigelse & Borgerservice. Lina har en socialfaglig baggrund, erfaring med arbejdet omkring veteraner, solid erfaring med relations…

Let’s Go

0

En stor tak til vores skoler og idrætsforeninger der i disse dage afholder en idrætsfestival for vores 5. – 6. klasseelever. Næsten 20 idrætsgrene er med, hvor eleverne kan prøvesmage om det er noget for dem. Idrætsfestivalen følges op af projektet Lets Go – hvor elverne gratis kan prøve at…