Press "Enter" to skip to content

Møde i Børne- og Skoleudvalget – Fredericia Kommune

0

Onsdag den 18. september holder vi udvalgsmøde i Børne- og Skoleudvalget i Fredericia Kommune. Følg med her på min blog, eller brug nedenstående link til dagsordner og referater. https://www.fredericia.dk/politik/byraad-udvalg/dagsordner-referater Udvalgsmøde 18. september Kl. 08:00, Familie & Ungdomscentret, Anders Billes Vej 26 Dagsorden for mødet 48 Godkendelse af dagsorden 49 Opfølgning…

Åbningstale ved SkoleOL i Fredericia

0

Stort velkommen til SkoleOL i Fredericia I dag har vi fokus på at dyste i et stærkt fællesskab, hvor der selvfølgelig er plads til alle. I løbet af dagen vil I komme til at opleve spændingen i at konkurrere mod de andre klasser, og I vil mærke opbakningen fra jeres…

En familie – en indgang

0

Med en bevilling på 2,7 mio. kr. fra Socialstyrelsen kan Fredericia Kommune sætte gang i et projekt, der skal forbedre hverdagen for familier med handicappede børn og unge Fredericia Kommune har flere indsatser for børn og unge med handicap og deres familier. Disse indsatser er dog spredt ud på forskellige…

Blog | Opgradering af fritidstilbud i sommerferien

0

Børne- og Skoleudvalget har på vores sidste møde i denne valgperiode besluttet, at genindføre muligheden for sommerferiepasning i vores fritidstilbud i ugerne 28-29. Siden 2014 har det, pga. besparelser, ellers kun være muligt i de to uger, at få sit barn passet i nødpasning i daginstitutionerne. Dette laves, pga. ønsker fra forældrene, nu…

Blog | Jeg er blevet tildelt disse poster for Fredericia Byråd

0

Fredericia Byråd har på det nye byråds første møde den 11. december tildelt mig følgende poster, som Fredericia Kommunes repræsentant. Udvalgsposter – 2. Viceborgmester. – Formand for Børne- og Skoleudvalget. – Medlem af Økonomiudvalget. – Medlem af By- og Planudvalget. Poster jeg er blevet tildelt igen – Medlem af bevillingsnævnet…

Blog/video – Besøg i en digital børnehave

0

Se video – dukketeater i børnehaven: dukketeater Da vi i Børne- og Skoleudvalget bød vores daginstitutioner op til dans, omkring det at give deres institution en profil, havde vi ikke turde håbe på at 19 af dem valgte at gå den vej. Det er vi meget stolte over, – at…

Blog | De unge skal have et ungemiljø i Midtbyen

0

Fredericia har brug for et ungemiljø (klub i gamle dage) i Midtbyen. Vores unge mangler et samlingssted indenfor voldene. Det kunne ligge i Ungdommens Hus, der efter min mening trænger til en ny start som samlingssted, for den brede gruppe af vores unge mennesker. Når de Orange Haller (skate, løbehjul…