Press "Enter" to skip to content

En familie – en indgang

0

Med en bevilling på 2,7 mio. kr. fra Socialstyrelsen kan Fredericia Kommune sætte gang i et projekt, der skal forbedre hverdagen for familier med handicappede børn og unge Fredericia Kommune har flere indsatser for børn og unge med handicap og deres familier. Disse indsatser er dog spredt ud på forskellige…

Blog | Opgradering af fritidstilbud i sommerferien

0

Børne- og Skoleudvalget har på vores sidste møde i denne valgperiode besluttet, at genindføre muligheden for sommerferiepasning i vores fritidstilbud i ugerne 28-29. Siden 2014 har det, pga. besparelser, ellers kun være muligt i de to uger, at få sit barn passet i nødpasning i daginstitutionerne. Dette laves, pga. ønsker fra forældrene, nu…

Blog | Jeg er blevet tildelt disse poster for Fredericia Byråd

0

Fredericia Byråd har på det nye byråds første møde den 11. december tildelt mig følgende poster, som Fredericia Kommunes repræsentant. Udvalgsposter – 2. Viceborgmester. – Formand for Børne- og Skoleudvalget. – Medlem af Økonomiudvalget. – Medlem af By- og Planudvalget. Poster jeg er blevet tildelt igen – Medlem af bevillingsnævnet…

Blog/video – Besøg i en digital børnehave

0

Se video – dukketeater i børnehaven: dukketeater Da vi i Børne- og Skoleudvalget bød vores daginstitutioner op til dans, omkring det at give deres institution en profil, havde vi ikke turde håbe på at 19 af dem valgte at gå den vej. Det er vi meget stolte over, – at…

Blog | De unge skal have et ungemiljø i Midtbyen

0

Fredericia har brug for et ungemiljø (klub i gamle dage) i Midtbyen. Vores unge mangler et samlingssted indenfor voldene. Det kunne ligge i Ungdommens Hus, der efter min mening trænger til en ny start som samlingssted, for den brede gruppe af vores unge mennesker. Når de Orange Haller (skate, løbehjul…

Blog | 2013 vs 2017

0

I oktober 2013 spurgte jeg i gågaden 50 tilfældige handlende, hvad det første var de tænkte når jeg sagde Fredericia. Jeg har i dag den 14. oktober 2017 gentaget spøgsmålet til 50 af dagens handlende. #detgårdenrigtigevej #1valgdag1459arbejdsdage   Del indlægget

Blog | Fra i dag kan der brevstemmes

0

Fra i dag den 10. oktober kan der brevstemmes til kommunalvalget tirsdag den 21. november. Jeg har i dag markeret dette i Fredericias gågader. Jeg fik gode snakke med vores borgere, samtidigt med jeg fik uddelt et symbolsk brev med valgmaterialer, snolder og vores klassiske røde rose. Link til kommunes…

Blog | Profil-institution godt på vej

0

PROFIL DAGINSTITUTION Så blev en god dag endnu bedre. Har sammen med de glade børn fra Lucinahaven i Taulov, klippet den røde snor for tre fantastiske steder i børnehaven, hvor der er kommet motoriske legeredskaber op. Personalet skal også på kursus. Alt sammen for at understøtte deres profil som bevægelses-…