Press "Enter" to skip to content

Samarbejdet med civilsamfundet fungerer

0

En ny baselinemåling fra VIVE har set nærmere på samarbejdet mellem kommune og civilsamfund

Samspillet mellem kommune og civilsamfund er højt prioriteret i Fredericia Kommune. Fritidspas og det formelle samarbejde med Fritidspuljen fra Dansk Flygtningehjælp er nogle af de indsatser, der er sat i gang til gavn for udsatte børn, unge og familier. 

En netop offentliggjort baselinemåling fra VIVE viser, at der er fokus på at inddrage civilsamfundet i forhold til målgruppen, og at holdningen overvejende er, at civilsamfundet kan gøre en positiv forskel for børn, unge og familier i en udsat position. Men der er også behov for at styrke samarbejdet på skoleområdet. 

”Formålet med målingen var at få dannet et overblik over den aktuelle situation inden for området, og få en vurderingen af kvaliteten af de samarbejder vi har – set fra både de kommunale medarbejdere og civilsamfundsaktørernes perspektiv. Det har vi fået nu, og jeg er glad for, at de frivillige oplever, at de kommunale aktører har høj eller meget høj tillid til, at de kan gøre en positiv forskel for målgruppen. Men der er også plads til forbedringer. Baselinemålingen viser nemlig, at der er et potentiale for at styrke samarbejdet mellem civilsamfundet oglærer og pædagoger ude på skolerne”, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Ole Steen Hansen.

Baselinemålingen viser, at flere af de kommunale aktører har henvist børn og unge til tilbud bredt i civilsamfundet og til fritidsaktiviteter gennem Fritidspas. Men målingen viser også, at lærere og pædagoger på skolerne ville henvise flere børn og unge, hvis de havde mere tid og viden om civilsamfundets tilbud.

Fakta

I 2018 indgik Fredericia Kommune og Red Barnet en partnerskabsaftale om projektet ”Børnenes Brobygger”. Desværre måtte projektet opgives på grund af organisatoriske og ressourcemæssige udfordringer hos Red Barnet. Men den indgåede partnerskabsaftale gjorde det muligt at få lavet en baselinemåling faciliteret af VIVE.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin