Press "Enter" to skip to content

Vi renoverer Fredericias folkeskolers legepladser for 2,5 mio. kr.

0

Legepladser og udearealer på Fredericias folkeskoler renoveres i 2023 for 2, 5 Mio. kr.

Renovering af eksisterende pladser for fejl og mangler
0,500 Mio. kr.

Færdiggørelse af de samlede udearealer på Afdeling Skolesvinget.
1,200 Mio. kr.

Bemærkninger
Renoveringen af afdeling Skolesvinget blev afsluttet i 2022. Skolens udearealer er ikke blevet til gode set i den forbindelse. Med en samlet renovering af skolens udeareal i 2023, vil børnene få et sammenhængende og mere attraktivt udeareal. Der igangsættes en proces hvor børnenes ideer inddrages

Frederiksodde Skole: Optimering af lege- og kørselsforhold for elever i
kørestol i indre legegård.

Afdeling Høgevej: Græsarmering af udearealer, så der sikres mod erodering
af jordvold. Der er en afledt effekt ved at rengøringen efter leg på jordvolden
mindskes.

Afdeling Nr. Allé og Frederiksodde Skole: Fjerne mur ved indskolingens gård.
Ovennævnte tre renoveringer koster tilsammen 0.800 Mio. kr.

Bemærkninger
Frederiksodde Skole har indskoling med egen legegård. Legegården ligger skjult, hvilket tiltrækker unge fra området. Ved at fjerne en muren bliver legepladsen synlig og det forventes at de unge i mindre grad vil opholde sig i gården.

På Afdeling Høgevej ligger SFO´en og skolegården på et forholdsvis lille område. Det betyder at der er mange daglige brugere, hvilket får jordvolden til at skride. Halvdelen af jordvolden er allerede sikret med jernarmering, hvilket sikrer mod jordskred. Løsningen vil samtidig trække mindre smuds ind i skolen.

Frederiksodde Skole har behov for at forbedre kørestolsbrugernes adkomsten deres legeplads, så de bedre kan udnytte legepladsen hele året.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin