Press "Enter" to skip to content

Ny Børne- og Unge politik

I Efterårets 2023 skal der laves og vedtages en ny Børne- og unge politik for Fredericia  Kommune

Alle får mulighed for at blives inddraget . følge arbejdet her på siden 

Familieafdelingen 
Vi bruger også 3 mill. til flere sagsbehandlere i vores familieafdeling.

De mindste børn
Vi øger normeringen i vores daginstitutioner med 2 mill.
Jeg vil arbejde for der bliver en tydlig socioøkonomisk profil når midlerne skal udmøntes.

Dagplejen tilføres nyt legetøj med mere for 500.000 kr.
Vi afprøver også konceptet trille-dagpleje hvor udvalgte dagplejere med el-cykler om morgenen henter børnene hjemme hvor de bor.

Folkeskolen
Vores folkeskole tilføres 2,5 mill. til udvikling af mellemformer mellem almen og specielområdet. 

De Orange Haller  – streetmiljø
Yderligere 4. mill. kr. til de nye Orange Haller er afsat i dette års budget. Så varme og toiletter bliver en del af det streetsport arena/miljø vi skal indvikle sammen med unge og skatemiljøet.
Fredericia Byråd har afsat i alt 14. mill.

Budget 2022 i Fredericia Kommune 
https://www.fredericia.dk/sites/default/files/budgetforlig_2022-2025.pdf

 

Dagsordner og referater fra udvalget
Her er links til udvalgets dagsordner og referater
Link til dagsordner og referater