Press "Enter" to skip to content

Fredericias folkeskoler renoveres for 10 mio. kr.

0

Der er i Budget 23 afsat 10 mio. kr. til renovering af Fredericias folkeskoler.

Følgende seks forslag skal iværksættes i 2023 for de afsatte midler:

AfdelingFormålEffekt på læringsmiljøMio. kr.
Nørre AlléRenovering og anvendelsesændring af kælderrum i forbindelse med overdragelse fra Frederiksodde Skole til udskolingen på Nørre Allé.Nødvendigt at opgradere flere m2 i kælderrum til ordentlige undervisningslokaler/faglokale.Der mangler faglokaler.2,2
Havepladsvej/
Indre Ringvej
Forundersøgelser, herunder miljøscreening, geotekniske undersøgelser med mere.Ingen på kort sigt, men fuld effekt på lang sigt.1,9
SkjoldborgsvejTagrenovering grundet utætheder samt etablering af ventilation.Vil give et bedre indeklima.3,8
SkjoldborgsvejAnalyse af kloaksystem samt handleplan for tiltag til håndtering af klimaudfordringer.Kan få positiv indvirkning på muligheden for at udnytte udearealerne i længere periode af året.0,6
Frederiksodde SkoleUdgifter i forbindelse med løsninger af Frederiksodde Skoles kapacitetsudfordringer.Ukendt, men understøtter potentielt opståede udfordringer i læringsmiljøet.1,0
Projekt med støtte fra Villum FondenUdgifter i forbindelse med etablering af Makerspace på skoler.Et Makerspace forbedrer mulighederne for et varieret læringsmiljø.0,5
Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin