Press "Enter" to skip to content

340. Mill. til skolerenoveringer

0

Folkeskoleelever kan se frem til bedre læringsmiljøer de kommende år


En kommunal arbejdsgruppe har været på besøg på alle byens folkeskoler, og på baggrund af det er der lavet en prioritering af de 340 mio. kr., der i Budget 2021 er afsat til renovering af skolerne i årene 2021-2025

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at folkeskolerne i Fredericia Kommune renoveres ud fra en prioriteret rækkefølge, hvor indeklima, bygningsmasse og læringsmiljøer er i fokus. Prioriteringen tager udgangspunkt i ejendomsanalyser, vurdering af renoveringsbehov, mulighed for forbedringer af indeklimaer og ikke mindst dialog med dem, der får glæde af renoveringsprojekterne, nemlig elever, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, afdelingsskoleledere og distriktsskoleledere.

”Det er fantastisk at få mulighed for at give eleverne og medarbejderne bedre fysiske rammer til deres skoledag. Vi glæder os til, at de hen over de kommende år kan tage renoverede lokaler og nyt inventar i brug, som i høj grad kommer til at fremme et mangfoldigt læringsmiljø med plads til eksperimenter, og hvor der kan arbejdes endnu mere med kreative og innovative læreprocesser,” fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Det er med afsæt i prioriteringslisten blevet indstillet, at fire afdelinger renoveres de kommende år. Mens renoveringen er i gang, vil elever og medarbejdere sandsynligvis skulle placeres i midlertidige lokaler på skolernes matrikler eller genhuses på andre lokationer.

”Når vi går ud og bruger så mange millioner kroner på noget, så skal beslutningsgrundlaget være i orden. Forvaltningen har virkelig gjort et godt stykke arbejde med at kortlægge behovene og belyse de ting, der er væsentlige for blandt andet gode læringsmiljøer på skolerne og optimal brug af kommunens bygningsmasse.

De afdelinger, der ikke står først på listen, er ikke glemt. Tiden må vise, om der i kommende budgetter kan findes midler til, at de også inden for en overskuelig årrække kan få et løft, der sikrer fysiske rammer, der er i overensstemmelse med fremtidens læringsmiljø.

”Vores udgangspunkt er at få pengene til at række så langt som overhovedet muligt. I den ideelle verden ville der være midler nok til at renovere alle skolerne. Det er der desværre ikke i denne omgang, men så må vi kigge på, hvad vi ellers kan gøre for at løfte læringsmiljøerne på vores skoler – også dem, der ikke står først for på prioriteringslisten. I Børne- og Skoleudvalget har vi nemlig stort fokus på, hvordan vi kan styrke den faglige trivsel, mindske læringsulighed og nedbringe fravær på alle vores skoler” fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Der har også været snak om at bygge en ny folkeskole i midtbyen frem for at renovere den eksisterende bygningsmasse. Det bliver dog ikke til noget på nuværende tidspunkt.

”Der er mange grunde til, at vi ikke har valgt at bygge en ny folkeskole i midtbyen. Venstre har hele tiden peget på renovering af den eksisterende bygningsmasse frem for nybyg – på den måde får flere skoler del i pengene. Vi har derudover kigget på prognoserne for fremtidens børnetal, for vi skal selvfølgelig ikke bygge nyt, hvis der ikke er et elevgrundlag til skolen. Og det er der ikke på nuværende tidspunkt ifølge prognoserne. Vi har valgt at følge det, som prioriteringsværktøjet har peget på, og

Det rette skoletilbud til alle elever – også med særlige behov.

På specialområdet afventer man en samlet analyse af specialundervisningstilbud i Fredericia Kommune – med særligt fokus på kapacitetsbehov og pædagogiske læringsmiljøer. Her har man ambitioner om, at alle elever får det rette skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt, uanset om de går på Frederiksodde Skole eller på en af distriktsskolerne.

”Elever med særlige behov har lige så meget ret til læringsmiljøer, der tilgodeser læring og trivsel, som alle andre skoleelever har. Derfor er jeg glad for, at specialundervisningsområdet er tænkt med ind i prioriteringen af anlægsmidlerne, og så må vi se, hvilken konkret løsning vi ender med at gå med. Uanset hvad kommer det til at give specialområdet et løft”.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin