Press "Enter" to skip to content

Børne- & Skoleudvalget

Børnene i Fredericia er vores fremtid – derfor investerer vi i dem.
Følg her på siden arbejdet med udmøntningen af budget 2022. 

Fritidsområdet og ungeindsats 
Jeg er rigtig glad for der investeres over 3 mill. i vores fritidsområde – så vores nye fritidspolitik kan få luft under vingerne. 

Vi investerer ydeligere 4. mill. til en sammenhængende ungeindsats der skal sikre alle unge får en 9. klasse eksamen og en ungdomsuddannelse.

Familieafdelingen 
Vi bruger også 3 mill. til flere sagsbehandlere i vores familieafdeling.

De mindste børn
Vi øger normeringen i vores daginstitutioner med 2 mill.
Jeg vil arbejde for der bliver en tydlig socioøkonomisk profil når midlerne skal udmøntes.

Dagplejen tilføres nyt legetøj med mere for 500.000 kr.
Vi afprøver også konceptet trille-dagpleje hvor udvalgte dagplejere med el-cykler om morgenen henter børnene hjemme hvor de bor.

Folkeskolen
Vores folkeskole tilføres 2,5 mill. til udvikling af mellemformer mellem almen og specielområdet. 

De Orange Haller  – streetmiljø
Yderligere 4. mill. kr. til de nye Orange Haller er afsat i dette års budget. Så varme og toiletter bliver en del af det streetsport arena/miljø vi skal indvikle sammen med unge og skatemiljøet.
Fredericia Byråd har afsat i alt 14. mill.

Budget 2022 i Fredericia Kommune 
https://www.fredericia.dk/sites/default/files/budgetforlig_2022-2025.pdf

 

Dagsordner og referater fra udvalget
Her er links til udvalgets dagsordner og referater
Link til dagsordner og referater