Press "Enter" to skip to content

Børne- & Skoleudvalget

Børne- & Skoleudvalget   
Børnene i Fredericia er vores fremtid – derfor investerer vi i dem.
Følg her på siden arbejdet op mod vedtagelsen af budget 2020. Du kan også følge med i udmøntningen af budgettet. 

Dagsordner og referater fra udvalget
Her er links til udvalgets dagsordner og referater
Link til dagsordner og referater

Budget 2020
Link til basisbudget:
https://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/Okonomi/budgetlaegning-2020/basisbudget-budgetforslag-2020-2023-til-1-behandling/#/

Link til mulighedskatalog: på 95.000.000 kr.  
https://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/Okonomi/budgetlaegning-2020/mulighedskatalog/#/