Press "Enter" to skip to content

Blog | Børne- og Skoleudvalg frigiver 7 millioner til inklusion og bogligt stærke børn

0

Børne- og Skoleudvalget (BSU) har på vores første møde den 23. februar blandt meget andet udmøntet en inklusions-pulje på 5.000.000 kr. samt 2.000.000 kr. i en pulje til indsatser for bogligt stærke børn.

Pulje på 5.000.000 kr. til inklusion
Udvalget besluttede, at de 5 mio. kr. øremærkes til indsatser, der fremmer børn og unges deltagelse i skolens læringsfællesskaber – f.eks. camps eller forløb med et fagligt eller socialt/personlighedsudviklende sigte.
– Specialpædagogisk vejledning af lærere/pædagoger
– Deltagelse i undervisning, nye inklusionstiltag
– Nedbringelse af klasse-/holdstørrelse
– Implementering af inklusionsfremmende koncepter eller metoder
– Fraværsprojekter
– Særlige tiltag i forhold til isolerede piger

Ressourcerne tildeles de fire distriktsskoler efter elevtal og omsættes til lærer- eller pædagogstillinger. De nyansatte tilknyttes skolens ressourcecenter.

Pulje til bogligt stærke børn – 2.000.000 kr.
Udvalget besluttede, at de 2 mio. kr. øremærkes til særlige indsatser direkte målrettet de højt begavede boglige elever i kommunens distriktsskoler.

De fire distriktsskoler tildeles hver en ressource svarende til en lærerstilling, som fordeles på lærere med særlige kompetencer inden for fagene dansk, matematik og/eller naturfag.

Den tildelte ressource udmøntes i fast ansat personale.
Der igangsættes et arbejde, der sigter mod at skabe en egentlig talentstrategi, der inddrager erhvervsliv, ungdomsuddannelse samt eventuelle kulturinstitutioner.

Strategien vil omfatte højt begavede børn/unge inden for en bred vifte af fagområder.

 

 

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin