Press "Enter" to skip to content

Få klager over afgørelser – godt arbejde

0

Fredericia Kommune ligger under landsgennemsnittet i forhold til antallet af sager på børne- og ungeområdet, der bliver klaget over til Ankestyrelsen

Hvert år laver Børne og Socialministeriet et Danmarkskort, som viser omgørelsesprocenterne på sager på social-, børne- og voksenhandicapområdet i alle landets kommuner. Omgørelsesprocenterne viser andelen af klagesager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

I 2018 blev var der omkring 300 sager på børne- og ungeområdet, og ud af dem blev 12 afgørelser påklaget til Ankestyrelsen. Af Danmarkskortet fremgår det også, at Ankestyrelsen har truffet 12 afgørelser for Fredericia Kommune på børne- og ungeområdet i 2018. Fredericia Kommune fik medhold i alle sager.

”Af de 12 sager, der blev klaget over, blev de seks hjemvist til fornyet behandling. Efter en genbehandling af sagerne fik Fredericia Kommune medhold i alle seks sager. Dermed fik vi medhold i alle 12 sager. Og det gør mig tryg, at vi har kompetente medarbejdere, som træffer de rigtige beslutninger”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Ankestyrelsen bruger tre begreber i forbindelse med Danmarkskortet:
• Stadfæstelse: Det betyder, at Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.
• Hjemvisning: Det betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
• Ændring: Det betyder, at Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.
Formålet med Danmarkskortet er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange sager, som de enkle kommuner får omgjort, så kommunerne har et sammenligningsgrundlag.

Fakta
Tallene på voksenområdet er tilsvarene fine, og her er ligger omgørelsesprocenten også under landsgen

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin