Press "Enter" to skip to content

Julehilsen

0

Kære bestyrelser, ledere og medarbejdere/TR, ungebyråd og elevråd på børn- og ungeområdet i Fredericia.

Vi nærmer os juleferien, og jeg vil på vegne af hele Børne- og Skoleudvalget gerne benytte lejligheden til at sige jer alle tak for den store indsats, som I yder på daglig basis for alle vores børn og unge. Ikke to dage er ens, når man arbejder med børn og unge, og det kræver en høj grad af fleksibilitet og opmærksomhed at få det bedste frem i alle hver dag. Det har været en stor fornøjelse for hele Børne- og Skoleudvalget, at komme rundt til alle skoler i forbindelse med temperaturmålingen.
Vi har set og hørt mange ting i 2019, hvilket har betydet, at vi har gjort os umage med at få tænkt over, hvordan vi bedst udvikler Fredericia for alle vores små og unge borgere. Vi vil i 2020 sætte økonomi og handling bag en række tiltag målrettet børn og unge i Fredericia.

Lidt om de aktuelle temaer på område:
Der har været skrevet og sagt meget om misbrugsindsatsen i Fredericia i efteråret, og derfor har vi en styrket forebyggelsespakke med i Budget2020. Vi må stå sammen om, at guide og involvere de unge, så de ikke ender i et nedbrydende misbrug. Der er bred enighed om, at fritidsmiljøerne og arenaerne for børn og unge skal gentænkes, og derfor kommer vi til at arbejde sammen med alle unge om en ny fritidspolitik i det nye år.

Vi befinder os i den digitale tidsalder, og det er vigtig, at vi forholder os til dette. Der er meget ny teknologi, som vores børn og unge vokser op med. Det skal vi forholde os aktivt til i dagtilbud og skole, da det er en væsentlig del af deres læring og trivsel i hverdagen. I 2020 foretager vi en stor ekstra investeringer i Chromebooks og programmeringsværktøjer til undervisningen på vores folkeskoler, således at alle børn og unge kan arbejde med forskellige digitale læringsværktøjer samtidig med, at de får reflekteret over den digitale udvikling, som de lever i og med.

Der er sat fokus på udviklingen af udskolingen i foråret 2020. Alle elever, forældre og medarbejdere på 7.,8. og 9. årgang har haft mulighed for at svare på en række spørgsmål omkring deres erfaringer med linjestrukturen i udskolingen. Det kommer vi til at få fælles indsigt i i løbet af de kommende måneder.

Her i december er der kommet en række ́pengegaver ́ i form af pulje- og fondsmidler til vores område. Vi har bl.a. modtaget 10 mio. over fire år til flere pædagoger i vuggestuen i de dagtilbud, som har særligt mange børn, der kræver en tidlig indsats. Det er virkelig godt, at vi kan sætte ekstra turbo på en tidlig indsats. Dertil kommer projekt labSTEM, som flere kommuner i Syddanmark er med i. SDU/UCL er partnere i dette praksisnære kompetenceudviklingstiltag, som jeg håber mange medarbejdere får stor glæde af at blive en del af, således at de bliver endnu bedre rustet til at løfte børnenes naturvidenskabelige kompetencer.
Der er også kommet puljemidler til en særlig læseindsats i to distrikter sammen med Fredericia Biblioteket.

Vi skal snart en tur rundt og afholde fællesrådsmøder i hvert distrikt med alle jer i bestyrelserne i dagtilbud og skole. Vi har sat forældresamarbejdet på dagsordenen, hvilket jeg og det øvrige udvalg ser frem til.
Der bliver også mange ting, som jeg ser frem til at drøfte med eleverne på vores elevrådstopmøder. Det er en fornøjelse at se den begejstring, der udspiller sig på disse møder.

De mange indsatser på børne- og ungeområdet i 2020 kommer vi i høj grad til at løfte i samarbejde med alle jer. I Børne- og Skoleudvalget ser vi frem til dette, da vi er meget optaget af at fortsætte den gode indsats med at fremme alle børn og unges trivsel, sundhed og læring i Fredericia.
Tak for jeres indsats i 2019.
I ønskes en rigtig glæde jul samt et godt nytår.
Ole Steen Hansen
Formand for Børne- og Skoleudvalget
Viceborgmester i skønne Fredericia.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin