Press "Enter" to skip to content

Hvad giver børn og unge lyst til at læse

0

To folkeskoler i Fredericia Kommune har i samarbejde med Fredericia Kommunes læsekonsulent søgt pulje, der har fokus på børnog ungelæselyst

Et af de emner, som optager lærerne på skolerne, forældre med børn i skolealderen og Fredericia Biblioteks medarbejdere, er børn og unges læselyst. For den tid, vi lever i, udfordrer vores evne til at fordybe os i bogens verden. Derfor indsendte Kirstinebjergskolen og Ullerup Bæk Skolen i samarbejde med kommunens læsekonsulent i starten af december en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriets ”Pulje til understøttelse af læselyst i folkeskolen”. De to skoler har nu i fællesskab modtaget 200.000 kr. fra puljen og skal i gang med at styrke arbejdet medbørn og unges læselyst.

”En ekstra julegave – sådan kan jeg vist bedst beskrive det! Vi fik besked kort før jul om, at vi havde fået bevilget 200.000 kr. til arbejdet med at styrke børnenes læselyst. Det er fantastisk – og jeg er så glad på børnenes vegne, for nu kan vi gøre en ekstra indsats for at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge får lyst til at læse – helt af sig selv. Det er nødvendigt, at vi tænker nye tanker omkring læsning og rammerne for læsning. Det bliver spændende at følge de nye tiltag, der skal motivere vores børn og unge for at læse i både skole og fritid”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

”Pengene skal bruges til at igangsætte flere forskellige tiltag, blandt andet læsecafeer på skolerne og et styrket samarbejde med Fredericia Bibliotek. Forældrene inddrages også, så familier,skoler og bibliotek i fællesskab får fokus på at understøtte børn og unges læselyst”, fortæller Heidi Baltzer Daugaard, læsekonsulent i Fredericia Kommune. 

Fordybelse i fritiden

Det er ikke kun i skolen, man lærer at læse. Børnene og de ungeskal i højere grad læse i fritiden, hvor de har de bedste mulighederfor at læse noget, de rent faktisk selv har lyst til at læse. Gennem projektet vil der være stor fokus på at guide børnene og de unge – og deres forældre – så det bliver sjovere at åbne en bog.

”Et af tiltagene er at hjælpe vores børn og unge og deres forældre godt i gang på Fredericia Bibliotek, som også er meget interesseret i at vejlede og understøtte læselysten. Får man fat i den rigtige bog både hvad angår sværhedsgrad og historiefortælling, er det en fantastisk oplevelse at blive opslugt af en bog”, fortæller Jytte Bræmer, bibliotekschef på Fredericia Bibliotek.

Medarbejdere fra skolernes pædagogiske læringscentre skal sørge for at dele viden på tværs undervejs i forløbet, og efterfølgende skal erfaringerne spredes til resten af folkeskolerne i Fredericia Kommune. Det er Ullerup Bæk Skolen (afd. Skjoldborgsvej 0-6. klasse, afd. Skolesvinget 0-6. klasse og afd. Nørre Allé 7-9. klasse) og Kirstinebjergskolen (afd. Indre Ringvej 0-6. klasse), der i samarbejde med kommunens læsevejleder har fået tildelt midlerne.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin