Press "Enter" to skip to content

Fredericianske forældre har betalt for meget for børnepasning

0

Forældre med børn i kommunale daginstitutioner har betalt for meget for deres pasningsordning. Samtidig har private institutioner fået færre penge i tilskud, end de burde. Både forældre og institutioner skal nu have penge tilbage. Det viser en ny beregningsmodel, der blev lavet, fordi der var tvivl om beregningerne i den tidligere model. Nu skal taksterne for tidligere år også gennemgås med den nye model.

Da man politisk vedtog dagtilbudstaksterne for budget 2022, besluttede man samtidig, at der skulle udarbejdes en ny beregningsmodel for taksterne.

Den tidligere beregningsmodel var løbende udbygget gennem årene og tilpasset nye lovændringer og krav. Omkring budget 2022 blev der imidlertid sået tvivl om korrektheden af de takster, modellen kom frem til.

Nu har revisionsfirmaet BDO udarbejdet en ny beregningsmodel, der i første omgang har genberegnet takster for 2022.

Udregningen viser, de eksisterende takster fra den gamle model i flere tilfælde er for høje. Det gælder for børn i kommunale daginstitutioner i både vuggestue og børnehave, hvor forældre månedligt har betalt mellem 181 og 382 kroner for meget.

Genberegningen viser også, at der skal ske tilbagebetaling til private institutioner,. De har fået færre penge, end de burde.

– Det er meget beklageligt, at der er sket en fejl her. Derfor er jeg også glad for, at vi nu kan rette op på fejlen, så pengene kan komme tilbage til rette ejer, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.


Drejer sig om cirka otte millioner
I alt er det forventningen, at tilbagebetalingen til forældre og private pasningstilbud løber op i otte millioner kroner.

Der er endnu ikke fastlagt en tilbagebetalingsdato, men det sker hurtigst muligt, efter byrådet har behandlet sagen. Forældre skal ikke foretage sig noget for at få tilbagebetalt pengene.

Skal genberegne tidligere års takster
Den nye udregningsmodel skal også bruges til at omregne taksterne for 2023. Her er det forventningen, at den økonomiske konsekvens er i samme niveau, altså cirka otte millioner kroner.

Modellen skal også bruges til at gennemgå tidligere års takster. Hvis der også er sket overbetaling her, skal pengene betales tilbage til forældrene. De økonomiske konsekvenser er ikke kendt endnu, men vurderingen er, at de er på et lavere niveau end 2022. Når kommunen får regnet tidligere års takster igennem, vil det desuden blive klart, på hvilket tidspunkt fejlen i den gamle udregningsmodel er opstået.

Genberegningen af de nye takster skal endeligt behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin