Press "Enter" to skip to content

Blog | 16 nye lærere til Fredericias folkeskoler

0

16 nye lærere til Fredericias folkeskoler

Børne- og Skoleudvalget har sat 7,8 mio. kr. ekstra af til folkeskolen i Fredericia. Alle pengene skal bruges til at ansætte nye lærere

Børnene er vores vigtigste ressource, og derfor er jeg som formand for Børne- og Skoleudvalget glad for, at det har været muligt at finde ekstra penge til folkeskolerne i Fredericia, så endnu flere børn får gavn af de midler, der samlet set er i spil. Det er vigtigt, at vi som kommune hele tiden ser på, om vi for de samme penge kan skabe mere kvalitet for børnene i vores skoler.

I forbindelse med budgetarbejdet har byrådet fået lavet en analyse af, hvordan de tildelte ressourcer til familieområdet blev brugt, og om de kunne bruges anderledes. Analysen viser, at familieområdet er rigtig gode til at søge eksterne midler, omlægge og forbygge. Det har gjort, at det har været muligt for Børne- og Skoleudvalget at finde ekstra midler til skoleområdet i 2016/2017.

Jeg er meget tilfreds med, at det forebyggende arbejde lykkes så godt og gør det muligt, at der allerede nu afsættes i alt 7,8 mio. kr. af til en forbedring af skolernes grundnormering på lærerområdet i næste skoleår.

Analysen i Familie og børnesundhed har givet et godt overblik og vist, at det er muligt, at omplacere 5 mio. kr. til flere lærere i skolerne fra næste skoleår uden at slække på kvaliteten af de forebyggende indsatser på børneområdet. Der er desuden mulighed for at omplacere 2,8 mio. kr. på Børn og Unges budget, dette sker i et godt samarbejde med Uddannelsesudvalget.

De ekstra penge skal først og fremmest styrke børnenes læring og trivsel, og det gør vi ved at ansætte flere lærere. På den måde styrker vi også lærernes rammer og vilkår for deres arbejde, først og fremmest de lærere vi allerede har, men også – så vi kan blive ved med at tiltrække de bedste lærere fremover. Samtidigt er det byrådets vision at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune, som kan tiltrække børnefamilier. Så jeg er i dag en glad formand for Børne- og Skoleudvalget.

 

 

 

 

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin