Press "Enter" to skip to content

Fredericia investerer i vores børn og folkeskole

0

Jeg er i dag en glad udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget.
I borgmesterens budgetforslag er der afsat 60 millioner kroner til at gøre midlertidige puljer, der udløber ved udgangen af dette skoleår permanente. Derudover er der afsat en ny tilmelding af midler på 7, 5 millioner kroner på udvalgets område, til ansættelse af yderlige pædagoger og lærere. Disse nye midler skal udmøntes i samarbejde med byrådets parter, og med gode og spændende input fra forældrebestyrelser og fagforeninger m. fl.

Borgmesterens budgetforslag 2017 – Vi investerer i vores folkeskole
Vi vil fortsætte investeringen i folkeskolen. Over det sidste år har byrådet foretaget flere ekstraordinære investeringer i folkeskolen. Puljerne har været af midlertidig karakter og med forskelligt
fokus på, at alle børn, trods deres forskelligheder, lærer og trives det bedste de kan. Puljerne har samlet udgjort 14,8 mio. kr. og udløber ved udgangen af dette skoleår.
For at understrege og anerkende behovet for investeringer i folkeskolen investeres der i dette budget 14,8 mio. kr. årligt i vores folkeskole. Det store beløb skal udelukkende bruges til lærer-
og pædagogstillinger i vores folkeskole. Beløbet gøres permanent, og over de næste fire år vil vi således investere næsten 60 mio. kr. i vores folkeskole. En del af investeringen i folkeskolen
foreslås finansieret ved en omplacering på 5 mio. kr. årligt fra Familie- og Børnesundhed samt 0,8 mio. kr. inden for Børn og Unges eget budget.
Jeg ser på linje med Børne- og Skoleudvalget gerne, at vi finder ekstra ressourcer, som vi kan investere i børn og uddannelse. Konkret foreslår jeg, at forligspartierne i fællesskab finder 7,5
mio. kr. årligt, som vi særligt skal bruge på at ansætte flere pædagoger og lærere i vores daginstitutioner og folkeskoler. Jeg vil ligeledes lægge op til forhandlinger omkring, hvordan vi kan skabe et bedre indeklimafor børnene i både daginstitutioner og folkeskoler.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin