Press "Enter" to skip to content

En familie – en indgang

0

Med en bevilling på 2,7 mio. kr. fra Socialstyrelsen kan Fredericia Kommune sætte gang i et projekt, der skal forbedre hverdagen for familier med handicappede børn og unge

Fredericia Kommune har flere indsatser for børn og unge med handicap og deres familier. Disse indsatser er dog spredt ud på forskellige fagområder, så det betyder ofte, at familier med børn og unge med handicap kan have mange indgange til kommunen.

”Som forældre til børn med handicap, har man i forvejen nok at se til. Det er derfor en yderlig belastning, når man skal i kontakt med flere kommunale indgange for at få den samlede pakke af hjælp til ens handicappede barn.
Vi ønsker at prøve modellen ”En familie – en indgang” af, fordi vi tror på, at det først og fremmest vil være en stor hjælp til familien, at de kun skal henvende sig et sted, men også at de føler sig inddraget mere i en fælles løsning”, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Ole Steen Hansen.

Med projektet ”En familie – en indgang” vil Familie- og Børnesundhed afprøve en ny metode til at møde familier med handicappede børn og unge. Projektet skal sikre en øget trivsel og udvikling hos barnet og forældrene. De skal samtidigt opleve det som en lettelse i hverdagen, at indsatsen er sammenhængende og koordineret.

”Jeg synes, at det er fantastisk og en virkelig god idé at se på helheden i stedet for at tænke i kasser. Projektet er meget konstruktivt, og vi vil i Handicaprådet meget gerne være med i samarbejdet. Det eneste minus ved projektet er, at det er finansieret af puljemidler, men jeg håber, at det vil være muligt at finde midler til at føre projektet videre efterfølgende”, siger Niklas Andersen, formand for Handicaprådet.

Det nye projekt skal styrke samarbejdet på tværs i kommunen med udgangspunkt i familiens behov og ønsker. Midlerne fra Socialstyrelsen skal blandt andet bruges til at ansætte to familiekoordinatorer, som skal være familiernes indgang til kommunen og dermed sikre, at familierne får en mere enkel og samlet koordineret indsats.

”Vi tror på, at der internt i kommunen vil blive en langt større fælles forståelse for de handicappede familiers samlede problemstillinger. Dermed vil der også blive udtænkt løsninger, der samlet set er bedst for familierne”, siger Ole Steen Hansen.

Projektet starter op i løbet af efteråret og vil fortsætte til udgangen af 2021.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin