Press "Enter" to skip to content

10 mio. kr. til flere pædagoger til 0- 2-årige

0

Ni daginstitutioner har udsigt til mere personale til de 0 – 2-årige de næste fire år

I foråret søgte Fredericia Kommune om at få penge til at ansætte mere personale i daginstitutioner i daginstitutioner med mange sårbare og udsatte børn mellem 0 og 2 år.

Børne- og undervisningsministeriet har godkendt ansøgningen og tildelt Fredericia Kommune 10 mio. kr., som er øremærket til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i dagtilbudsafdelinger med mange sårbare og udsatte børn.

”Det er en rigtig god nyhed, at vi får flere penge til at ansætte flere pædagoger omkring vores små udsatte og sårbare børn. Desværre får vi midlerne, fordi vi har brug for dem, men det gør ikke glæden mindre. Nu er der mulighed for at sætte ind i en i forvejen krævende hverdag for nogle af vores daginstitutioner. Flere ansatte betyder, at der mere tid til det enkelte barn og til den enkelte familie, og det giver en bedre pædagogisk indsats i hverdagen”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Det er ni institutioner i tre forskellige distrikter, som får gavn af pengene over en fireårig periode. Pengene er tildelt ud fra, hvor mange økonomiske fripladser, der bliver givet. På samme baggrund fik Valhalla, Savannen og Korskærparken midler til de 3-5 årige i 2018.

Fakta
Det er Børnehuset Erritsø – Bakkely, Børnehuset Østervold, Duponts Gård, Idrætsbørnehuset Olympiaden, Idrætsinstitutionen Æblehaven, Kløverløkken, Kulturbørnehaven Gades Gård, Lynghøjen og Voldly, der får glæde af de 10 mio. kr. fra Børne- og undervisningsministeriet frem til 2022.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin