Press "Enter" to skip to content

Fæstningscenter med i budget 2022

0

Fredericia Vold og start påFæstningscenter med i budget 2022

Restaurering af Volden

Fredericia Vold er et vartegn og kernen i Fredericias historie som fæstningsby.
Forligspartierne ønsker med dette års budgetforlig at sikre den fulde gennemførsel af ombygningerne af 1. etape “Fra Kyst til Kyst”, herunder nye broer ved Kongens Port og Prangervej.
Helhedsplanen for Fredericia Vold er et resultat af et årelangt samarbejde med A.P. Møller Fonden om Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, som har opnået en iøjnefaldende forskønnelse af den historiske bymidte. Bevaringsfondens succes affødte i 2016 et behov for flere midler og i den sammen- hæng blev der søgt midler til at udvide forskønnelsen til Fredericia Vold. Erik Brandt Dam Arkitekter vandt i foråret 2017 den indbudte arkitektkonkurrence om renovering og formidling af Fredericia Vold. A.P. Møller Fonden har doneret 35,000 mio. kr. til konkurrencen og første etape af vinderprojektet.
Forligspartierne er enige om, at der afsættes i alt ekstra 38,000 mio. kr. fordelt på årene 2023 og 2024. Dette vil sikre, at projekt kan gennemføres, og at Fredericia Kommune stadig vil være et attraktivt sted for fonde at investere, som fx et fæstningscenter, campus eller andre udviklingsprojekter i byen.

Fæstningscenter

Forligspartierne ønsker, at arbejdet med etablering af et fæstningscenter fremmes. Et fæstnings- center, der skal afløse det nuværende museumsvæsen kan i nye, moderne rammer med gode formidlingsmetoder manifestere Fredericias helt særlige historie. Der afsættes 0,850 mio. kr. til forarbejder vedrørende disponering af Vossgrunden, opdatering af prospekt samt markedsundersøgelse.

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin