Press "Enter" to skip to content

Hvad er bedst for eleverne på Frederiksoddeskolen?

0

I Socialdemokratiet har vi arbejdet meget inddragende fra før sommerferien, omkring pladsmangel og renovering af Frederiksoddeskolen. Hvor de 40. mill. kr. fra budgettet er afsat/låst til Frederiksodde – så må vi se om det rækker, ellers må der mere til i kommende budgetter – som på almen området.

Vi ville gerne finde penge til en midlertidig løsning, før sommerferien, – Jeg meldte også ud at man kunne indkalde udvalget i sommerferien og selvfølgelig her i efteråret, hvis skolen havde et forslag til en midlertidig løsning. De ville dog hellere samle sig i egne lokaler på Ullerupdalvej – end sige ja til de 5-7 placeringer forvaltningen foreslå. Jeg tog selv ud på skolen, og så deres midlertidige lokaler, de var OK, men ikke mere end det.

Det største problem er helt klart at byggeprocenten er brugt op på Ullerupdalvej. Der kan ikke udbygges der. Ullerupbæk Skolen skal jo ligge i distriktet hvor eleverne bor – hvor i mod eleverne på Frederiksoddeskolen bor i hele kommunen, mange køres dertil i skolebusser. Men hvad er bedst – det skal vi finde ud af.

Det er faktisk ikke alle forældre, der vil have skolen samlet på en afdeling, Ikke mindst Afdeling A med autister, er ikke sikre på det er den bedste løsning. Her er der ansatte og forældre der synes deres elever/børn har det bedst på Indre Ringvej.
Der er også nogle der peger på at en stor samlet Frederiksodde skole er det bedste. Hvor eleverne ikke skal skifte skole pga. alder (de har ofte skiftet skole inden de kommer på en specialskole).

Hvad er bedst for eleverne? Der er vel en bedre udnyttelse af de ansatte når man er samlet på en matrikel, i forhold til at dække hinanden ind.

Det er derfor der sættes en proces i gang, der også inddrager forskning og besøg hos andre kommuner, men ikke mindst ansatte, elever og forældre – derfor proces og viden frem for ”synsninger”

Tidsplan for renovering af Frederiksoddeskolen – hvor der sikres stor inddragelse af relevante målgrupper

November 21
Opstart af analysearbejdet

December 21
Studietur og specialpædagogiske konferencer

Januar/februar 22
Bearbejdning af viden og inspiration. Visualisering og økonomioverslag af mulige scenarier – for mig gerne med deltagelse af forældre.

Marts 22
Temamøder med fuld inddragelse.

April 22
Udmøntning af anlægsmidler til Frederiksodde Skole (specialtilbud) – Nyt byråd.

Med venlig hilsen

Ole Steen Hansen

Del indlægget
Facebooktwitterlinkedin