Press "Enter" to skip to content

Let’s Go

0

En stor tak til vores skoler og idrætsforeninger der i disse dage afholder en idrætsfestival for vores 5. – 6. klasseelever. Næsten 20 idrætsgrene er med, hvor eleverne kan prøvesmage om det er noget for dem. Idrætsfestivalen følges op af projektet Lets Go – hvor elverne gratis kan prøve at…

Samarbejdet med civilsamfundet fungerer

0

En ny baselinemåling fra VIVE har set nærmere på samarbejdet mellem kommune og civilsamfund Samspillet mellem kommune og civilsamfund er højt prioriteret i Fredericia Kommune. Fritidspas og det formelle samarbejde med Fritidspuljen fra Dansk Flygtningehjælp er nogle af de indsatser, der er sat i gang til gavn for udsatte børn, unge og familier. …

Hvad giver børn og unge lyst til at læse

0

To folkeskoler i Fredericia Kommune har i samarbejde med Fredericia Kommunes læsekonsulent søgt pulje, der har fokus på børnog unges læselyst Et af de emner, som optager lærerne på skolerne, forældre med børn i skolealderen og Fredericia Biblioteks medarbejdere, er børn og unges læselyst. For den tid, vi lever i, udfordrer vores evne til at fordybe…

Julehilsen

0

Kære bestyrelser, ledere og medarbejdere/TR, ungebyråd og elevråd på børn- og ungeområdet i Fredericia. Vi nærmer os juleferien, og jeg vil på vegne af hele Børne- og Skoleudvalget gerne benytte lejligheden til at sige jer alle tak for den store indsats, som I yder på daglig basis for alle vores…